By dtark

Utblick från uteplats mot en gemensam grön gård

Bebyggelsens öppningar ger dagsljus och utblickar. Ju tätare mellan husen desto svårare att skapa bra dagsljusförhållanden med god andel direkt solljus. Vi gör skuggberäkningar anpassade efter Era speciella behov.

Vi hjälper Er att välja bra principlösningar som förmånligt kan utvecklas till färdig plan.

Vårt planeringsverktyg Solcirkeln hjälper oss att snabbt ta fram bra lösningar för aktuell plats.

Vinkel v och höjden h bör begränsas och gatubredden b bör göras stor för att ge bra ljusförhållanden. Ju längre norrut desto högre krav.

En fasad med utblickar ger liv och karaktär

 

Vardagsrum med fin kontakt med atriumgård. En luftig och ljus utemiljö är ett nödvändigt men ej tillräckligt villkor för dagsljus och utblick inomhus

Utblickar och ljusinfall från många håll i varje lägenhet

  

Skuggstudie - 1 maj kl 7

Annons


Senaste inläggen

Kontakta oss

DT-arkitektur
Sedumbacken 14
168 77 BROMMA

Tel: +46 (0)8 26 12 02
Mob: + 46 (0)70 775 66 16
bengt@dtark.se

UPPDRAG :
• Situationsplaner • Översiktsplaner inkl. fördjupningar • Programarbete • Idéskisser och förstudier • Utredningar • Support till utförare eller beställare • Workshops, brainstorming och uppstartsmöten. • Föredrag • Seminariepaket och studieresor

KUNDER :
• Byggföretag och byggmästare • Allmännyttiga bostadsföretag • Fastighetsägare, förvaltningsbolag • Kommuner; stadsbyggnads- och stadsarkitektkontor, fastighets- och planeringskontor. kommunledning, m.fl. • Konsultfirmor och arkitektkontor • Universitet, högskolor, m.fl. • Statliga myndigheter

%d bloggare gillar detta: