By dtark

SOON THIS PAGE WILL BE UPDATED WITH AN ENGLISH SUMMARY OF THE WEBSITE

DT-arkitektur är stadsplanerarna som kan dagsljus och trygghet.  DT-arkitektur skapar trivsel samtidigt som energi sparas vid uppvärmning och belysning. Är Ni ekonomiska, klimatsmarta och långsiktiga så kontakta oss för en hållbar utveckling.  Vi utformar även bebyggelse tryggt så att brott försvåras. DT-arkitektur bildades år 2002 av planarkitekten och civilingenjören Bengt Sundborg.                                                

DT-arkitektur planerar bebyggelse översiktligt med typkvarter och trafiknät. På detaljnivå utformar vi situationsplaner för enstaka hus. Vi har sammanställt och utvecklat sexton principer för utformning av bebyggelse vid stadsplanering och arkitektonisk gestaltning.  I våra uppdrag använder vi de principer som svarar mot uppdragsgivarens önskemål och den aktuella platsens förutsättningar.

DT-arkitektur ligger i fronten och sprider kunskap till arkitektkontor, högskolor och kommuner genom föredrag,  möten och i höst även med en handbok om ljus i bebyggelsen från Svensk Byggtjänsts Förlag, se litteratur.

Ljusdesigner Sanna Broman arbetar i firman på projektbasis. Annette Romeu Sundborg ansvarar för administration och datasupport.

DT-arkitektur ligger i fronten och sprider kunskap till arkitektkontor, högskolor och kommuner genom föredrag, möten och en handbok om ljus i stadsplanering nu i höst.

Vi arbetar inom följande fält:

 DAGSLJUS OCH UTBLICKAR I BEBYGGELSEN

 TRYGGHET GENOM BROTTSFÖREBYGGANDE STADSPLANERING

 TRAFIKNÄT, KVARTERSTYPER OCH BEBYGGELSETÄTHET

 DETALJPLANERING OCH GESTALTNING AV BOSTADSMILJÖER

Annons


Senaste inläggen

Kontakta oss

DT-arkitektur
Sedumbacken 14
168 77 BROMMA

Tel: +46 (0)8 26 12 02
Mob: + 46 (0)70 775 66 16
bengt@dtark.se

UPPDRAG :
• Situationsplaner • Översiktsplaner inkl. fördjupningar • Programarbete • Idéskisser och förstudier • Utredningar • Support till utförare eller beställare • Workshops, brainstorming och uppstartsmöten. • Föredrag • Seminariepaket och studieresor

KUNDER :
• Byggföretag och byggmästare • Allmännyttiga bostadsföretag • Fastighetsägare, förvaltningsbolag • Kommuner; stadsbyggnads- och stadsarkitektkontor, fastighets- och planeringskontor. kommunledning, m.fl. • Konsultfirmor och arkitektkontor • Universitet, högskolor, m.fl. • Statliga myndigheter

%d bloggare gillar detta: