By dtark
 
 
 
 

Gator och innergårdar i täta kvarter blir attraktivare vid viss typ av bebyggelse

Såväl gator som innergårdar blir attraktivare vid vissa kvartersstrukturer

 Trafiknät för bil- och busstrafik samt gång- och cykeltrafik utformas med hänsyn till lokala förhållanden. Vi utgår från en varierad uppsättning av olika grundlösningar. Vi ger Er platsanpassade och effektiva trafiknät med vackra gaturum.

Stadsmodell med trafikleder och triangulära typkvarter. Typkvarteren byggs på efterhand utan extra passbitar. Tillväxten sker enklare här än i rutnät.

Vi tar fram lösningar anpassade efter Era önskemål och behov. Lokala förutsättningar som topografi och strandlinjer utnyttjas. På öppen slättmark skapar vi variation. Förutom trivsel och skönhet så får Ni en hög orienterbarhet.

Översiktsplan för stad med principiell utbyggnad av trafik och bebyggelse. Radiell kollektivtrafik från stadskärnan kompletteras av matarbussar till respektive stadsdelscentrum

Vi utformar kvarter och hus utifrån plats och aktuella behov. Vi orienterar hus och gatunät efter väderstreck där det behövs. När vi planerar tätare bebyggelse minimerar vi insynen och skapar samtidigt ljusstråk.

En grundform med flexibitet. Backström & Reinus stjärnhus i Örebro.

Gårdskvarter med punkthus

Avfasade kvartershörn kan gestaltas på många olika sätt, Barcelona

       Vi planerar höga byggnader med varsamhet så att de smälter in i omgivningen och så att vind-                     och skuggeffekterna blir acceptabla.

Annons

1 Svar to “Trafiknät, kvarterstyper och bebyggelsestäthet”


  1. 27 juli, 2010 kl. 15:36

    I’m a architecture student and just wanted to tell that i like too much the kind of architecture you have in Stockholm. I don’t speak swedish but i’ve seen a bit of your project and i like it too. Regards from Colombia.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s
Senaste inläggen

Kontakta oss

DT-arkitektur
Sedumbacken 14
168 77 BROMMA

Tel: +46 (0)8 26 12 02
Mob: + 46 (0)70 775 66 16
bengt@dtark.se

UPPDRAG :
• Situationsplaner • Översiktsplaner inkl. fördjupningar • Programarbete • Idéskisser och förstudier • Utredningar • Support till utförare eller beställare • Workshops, brainstorming och uppstartsmöten. • Föredrag • Seminariepaket och studieresor

KUNDER :
• Byggföretag och byggmästare • Allmännyttiga bostadsföretag • Fastighetsägare, förvaltningsbolag • Kommuner; stadsbyggnads- och stadsarkitektkontor, fastighets- och planeringskontor. kommunledning, m.fl. • Konsultfirmor och arkitektkontor • Universitet, högskolor, m.fl. • Statliga myndigheter

%d bloggare gillar detta: