By dtark

En brottsförebyggande stadsplanering innebär bland annat att bebyggelse planeras så att dagsljus tillvaratas och siktlinjer skapas. Den sociala kontrollen stärks genom att bostadsgårdar byggs utan genomgångstrafik.

Gömda prång undviks. Mellan bostäder och kollektivtrafiklinjer skall det alltid finnas minst en kvällstrygg gångväg.

Skolor, lekplatser och andra platser för barn skall utformas tryggt.

En överblickbar uteplats och bostadsgård

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdarnas hörn och öppningar ger olika förutsättningar för social kontroll och för överblick.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annons


Senaste inläggen

Kontakta oss

DT-arkitektur
Sedumbacken 14
168 77 BROMMA

Tel: +46 (0)8 26 12 02
Mob: + 46 (0)70 775 66 16
bengt@dtark.se

UPPDRAG :
• Situationsplaner • Översiktsplaner inkl. fördjupningar • Programarbete • Idéskisser och förstudier • Utredningar • Support till utförare eller beställare • Workshops, brainstorming och uppstartsmöten. • Föredrag • Seminariepaket och studieresor

KUNDER :
• Byggföretag och byggmästare • Allmännyttiga bostadsföretag • Fastighetsägare, förvaltningsbolag • Kommuner; stadsbyggnads- och stadsarkitektkontor, fastighets- och planeringskontor. kommunledning, m.fl. • Konsultfirmor och arkitektkontor • Universitet, högskolor, m.fl. • Statliga myndigheter

%d bloggare gillar detta: